Występowanie i historia Jak powstały domy przysłupowe?

Ilustracja

Nie wiemy dokładnie, jaka jest geneza powstania domów przysłupowych, ani dlaczego można je spotkać jedynie na Górnych Łużycach i pobliskich terenach.

Najstarsze ślady architektury przysłupowej pochodzą z Dittelsdorfu, gdzie taki dom został zbudowany w 1525 roku, w roku 1996 został on niestety rozebrany. Większość istniejących do dziś domów przysłupowych powstała po roku 1700.

Pojęcie „przysłup” (niem. Umgebinde) do literatury fachowej wprowadził w 1893 roku Otto Gruner. Dom przysłupowy łączy pod jednym dachem cechy budowli zrębowej lub słupowo-balowej oraz szachulcowej (tzw. muru pruskiego), przy czym drewniana izba znajduje się za przysłupem w większym lub mniejszym stopniu niezwiązana konstrukcyjnie. Takie usamodzielnienie izby wewnątrz struktury domu jest wprawdzie typowe dla architektury przysłupowej, ale jednak nie było ani konsekwentnie realizowane, ani nie dotyczy jedynie tego typu budowli.

dalej >