Występowanie i historia Jak powstały domy przysłupowe?

Ilustracja

Żadna z popularnych teorii nie jest w stanie wytłumaczyć fenomenu przysłupa w sposób zadowalający.

Teoria materiału bazuje na stopniu wysychania i „zaniku” drewna (wyraźnie większym w poprzek włókien niż wzdłuż), który miał zainspirować budowniczych do oddzielenia izby zrębowej, bardziej dotkniętej zjawiskami rozkładu, od reszty konstrukcji.

Teorię wstrząsów, mówiącą, że do powstania w domu niezależnej statycznie drewnianej izby miały przyczynić się powodujące wstrząsy konstrukcji krosna ręczne, należy odrzucić. Nie może ona być zgodna z prawdą choćby dlatego, że domy przysłupowe rozpowszechniły się również w regionach, gdzie tkactwo domowe nie odgrywało żadnej lub jedynie podrzędną rolę. Zdecydowana większość zachowanych domów przysłupowych pochodzi dopiero z XVIII i XIX wieku i nie pozwala nam dziś stwierdzić nic pewnego o rodowodzie tego charakterystycznego sposobu budowania, a jedynie wywodzi się z dawnej, sięgającej średniowiecza, regionalnej tradycji budowlanej.

Źródło: www.umgebindeland.de