Gdzie się znajduje?

Jest to region na styku Polski, Czech i Niemiec, który wyróżnia się tym, że w jego krajobrazie można spotkać tzw. budownictwo przysłupowe. Budownictwo przysłupowe, stanowi szczególny i niepowtarzalny w Europie przykład połączenia stylów. Dom zabudowy przysłupowej łączy w sobie dwa ludowe rodzaje budownictwa: słowiański styl belek i pochodzący z Frankonii mur pruski.

Ten styl budownictwa szczególnie widoczny jest po polskiej stronie na pograniczu dolnośląsko - łużycko - czeskim, w powiatach bolesławieckim, jeleniogórskim, lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim.