Projekt „Ratujmy domy przysłupowe”

Ilustracja

Od lipca do grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Pogranicze w Lubaniu wspólnie z partnerami Stowarzyszeniem Dom Kołodzieja ze Zgorzelca, Fundacją Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry oraz Starostwem Powiatowym w Lubaniu realizowało projekt pt. Ratujmy domy przysłupowe. Projekt dofinansowany był przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku.

Przedmiotem projektu było zebranie informacji o stanie zabudowy przysłupowej w regionie (inwentaryzacja), przygotowanie i realizacja kampanii PR w mediach lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych dot. budownictwa przysłupowego i pozostałych zasobów kulturowych regionu oraz spotkania warsztatowe z mieszkańcami i badania społeczne dot. tożsamości lokalnej/regionalnej mieszkańców pogranicza dolnośląskiego.

Wyżej wymienione zadania zostały zrealizowane w 100%:
- zinwentaryzowano łącznie 555 lokalizacji domów przysłupowych w regionie występowania po stronie polskiej,
- przygotowano i zrealizowano kampanię PR w mediach lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych poprzez reklamę prasową (Gazeta Wyborcza, Nowiny Jeleniogórskie, Ziemia Lubańska, Gazeta Wojewódzka), wydawnictwa takie jak plakaty, kalendarze i ulotki, stronę internetową oraz kampanię bilboardową na portalu Onet.pl, kampanię TV poprzez przygotowanie i emisję reportażu w TV Łużyce (www.luzyce.info), konkurs dla szkół pt. Dom przysłupowy w moim regionie oraz konferencję prasową z udziałem mediów lokalnych i regionalnych
- zorganizowano i przeprowadzono 4 tematyczne spotkania warsztatowe z mieszkańcami regionu oraz badania społeczne związane z tożsamością lokalną.

Zobacz raport z inwentaryzacji

Zobacz podsumowania badań tożsamości mieszkańców regionu

Wkładka prasowa strona1, strona 2, strona 3, strona 4