Z cyklu architektura Miejsca warte zobaczenia

Ilustracja

W tym miejscu pragniemy przedstawić ciekawe miejsce związane z historią, kulturą oraz zabytkami regionu oraz miejsce gdzie Krainę Domów Przysłupowych można przeżyć i poznać. Kraina Domów Przysłupowych to oczywiście nie tylko budownictwo przysłupowe. To szczególny region styku trzech państw Polski, Czech i Niemiec, posiadający swoją własną pasjonującą historię.

To region gór i pogórza, położony prawie po środku pomiędzy Dreznem, Pragą i Wrocławiem. Dziś troszkę zapomniany i widziany z perspektywy stolic regionów jako peryferyjny. To prawdziwy region pogranicza, którym był prawie od zawsze. Pograniczne ukształtowało Krainę Domów Przysłupowych na przestrzeni wieków. Domy przysłupowe są jednym ze świadectw nakładania się na siebie różnych kultur i ich wspólnej egzystencji przez wieki. Dziś mogą stać się elementem łączącym 3 narody u styku 3 granic.